Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010VÀI HÌNH ẢNH KHÁC 11
TRONG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO HỘI AN
BẠN ĐIÊN NGOAN ĐẠO

Bạn học cùng lớp Pháp văn Trần Quý Cáp, bị điên từ năm 1977 nhưng vẫn xin thân nhân dẫn đi xem lễ mỗi sáng Chúa nhật.

Nguyễn Minh Chân còn nhớ loáng thoáng: "Ông có phải là Chế Nam không?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét