Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

CHÙA PHÁP BẢO HỘI AN.
Từ những năm 1934,1935 chư vị Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Thích Mật Nguyện đã vào Hội An giảng dạy, thuyết pháp, khuyến hóa quy tụ được một số đông tín đồ Phật giáo. Các ngài đã mượn nhà thờ ông thông Đăng (Trịnh Văn Đăng) làm Niệm Phật Đường. Lúc này Tỉnh giáo hội Phật giáo Quảng Nam đã được thành lập và định mượn chùa làng Cẩm Phô (chùa Viên Giác bây giờ) để làm trụ sở tỉnh hội nhưng bị hội đồng hương lão từ chối.
Tỉnh giáo hội quyết định vận động tín hữu quyên tiền mua đất và kết quả là chùa tỉnh hội (đất hiện nay) được hình thành vào năm 1936. Trong thập niên 36-46, tỉnh hội thành lập được 8 chi hội ở các huyện và gần 400 khuôn hội tại các xã trong toàn tỉnh.
Các đời trụ trì:
THÍCH ĐỒNG CHƠN (1942-1947)
THÍCH ĐỊNH TUỆ (1947-1948)
THÍCH TRÍ GIÁC (1948-1963)
THÍCH TRÍ MINH (1963-1971)
THÍCH NHƯ HUỆ (1971-1981)
THÍCH LONG TRÍ (Phát nguyện kiêm nhiệmTrụ trì 1981- 1990)
Năm 1990, Đại Đức Thích Hạnh Niệm đang trú trì chùa Cẩm Hà đã được ban trị sự tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng bổ nhiệm và chính quyền thị xã Hội An thống nhất về làm trụ trì chùa Pháp Bảo cho đến ngày nay.
(Phần đại đức Thích Hạnh Niệm, tôi, trích nguyên văn trong Kỷ yếu chùa Pháp Bảo tháng 3 năm 2010 – Không chịu trách nhiệm câu, từ.)
Dưới là ảnh cổng chùa Phật Học sau đổi Tỉnh Hội rồi Pháp Bảo, không biết tác giả và năm chụp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét