Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

CHÙA HẢI TẠNG
Nơi biển đông, trên đảo Tiêm Bát La, thường gọi cù lao Chàm, có ngôi làng Tân Hiệp thuộc thị xã Hội An. Tại đây, vào năm Đinh Mão 1687 đến năm 1691, thời chúa Nguyễn Phúc Trăn trị vì, Thiền sư Hương Hải đã kiến dựng một ngôi chùa mang tên Hải Tạng Tự.
Lúc đầu, đây chỉ là thảo am tu hành, sau mới dựng nên chùa ngói.
Đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725), Chúa lập thiền tỉnh viện ở núi Quy Cảnh và thỉnh ngài vào đất liền về hoằng dương và truyền đạo tại đây.
Ngôi chùa này về sau có ngài Viễn Công tỳ kheo dến trụ trì và tịch nơi đó, tháp ngài được dựng phía tây ngôi chùa.
Năm Nhâm Ngọ, 1822, môn đồ vận động đúc quả Đại Hồng Chung treo tại chùa này dưới sự chứng minh của tổ Minh Giác trụ trì chùa Phước lâm.
Đến năm 1848 (Tự Đức nguyên niên) chùa được tháo dỡ di dời và phục tu cách chùa cũ 200 mét về hướng tây như hiện nay.
Bên trên trích một phần tư liệu dạy giáo sinh của Phật học viện Quảng Nam trước năm 1975.
Dưới, ảnh chùa Hải Tạng, chưa biết tác giả và năm chụp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét