Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

BÀ THIÊN
Người Hội An hơn trăm năm trước đã nhắc tên bà như một người giỏi kinh doanh và giàu lòng từ tâm. Bà đã sức tiền đắp con đường từ nhà thờ Công giáo đến miếu Ông Cọp để người dân Trường Lệ tiện lối giao thông. Thêm nữa, rải rác khắp nơi, bà cho đào nhiều giếng để dân quê lấy nước ngọt khỏi phải hứng nước mưa. Ở các vùng xa xôi Quế Sơn, Đại Lộc như được biết, bà ra công làm cầu đắp đường, có nơi bà cúng tiền cho dân địa phương xây miếu vọng ngưỡng tâm linh.
Dưới đây là bia mộ bà được ghi lại, vị trí là... Hồ bà Thiên Hội An.
- Hàng chữ chính giữa:
Hiển tỷ trấp nhất thế tổ, La Cẩm Hoa công, phó thất Phan Thị An nhân chi mộ
(Mộ của mẹ ruột tên Phan Thị An, là vợ thứ của ông tổ đời thứ 21 La Cẩm Hoa.)
- Hàng bên trái (nhìn vào)
-Đệ bát nam La Bửu Tường
-Đệ thập nam La Đức Tường
kỵ tử tôn tằng huyền, đông lập
thạch
(Con trai thứ 8: La Bửu Tường
Con trai thứ 10: La ĐứcTường
cùng con, cháu nội, cháu gọi cố, cháu gọi tổ, cùng lập bia đá.)
- Các hàng bên phải, dich nghĩa như sau:
Mẹ ở tỉnh Quảng Đông, huyện Đông Quản, làng Hải Khê Thủy, là người vợ thứ của ông tổ đời thứ 21 La Cẩm Hoa.
Nguyên quán của mẹ ở huyện Quỳnh Châu, con gái ông Phan Tam Hưng. Bà sinh vào năm Hàm Phong thứ 4(1853), năm Giáp Dần, tháng 7, ngày 5, giờ Thìn. Bà mất vào năm Dân Quốc thứ 3 (1914), năm Giáp Dần, tháng 7, ngày 21, giờ Ngọ
Mộ nằm hướng phía sau là cung Giáp, hướng phía trước là cung Dần, nằm trong 2 cung Khôn và Cấn.
(Cách ghi này là căn cứ theo bản đồ Bát quái. Nhìn vào Bái quái thì chính là mộ xoay lưng (mặt sau) về hướng Tây Nam, mặt bia hướng (mặt trước) về Đông Bắc).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét