Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

MIẾU ÂM LINH NAM DIÊU

Bên vệ đường, nằm riêng biệt, miếu âm linh Nam Diêu dõi theo bóng người qua lại trên con đường hẹp mà ngày xưa là huyết lộ nối liền tổng Phú Triêm với cổ trấn Hội An."Hồn ta như miếu cô quạnh lắm" (DTL)
Giữa là miếu Âm Linh, bìa phải là miếu Sơn Tinh

Bước vào miếu thấy trống huơ trống hoác, gian giữa thờ hai chữ ÂM LINH (linh hồn ở cõi âm), gian tả hữu cùng thờ các thứ bậc với các chữ TẢ BAN - HỮU BAN.

Giữa tiền đình hai câu đối đắp nổi:

Âm cảnh thiên thu an tịnh mộ
Dương gian phụng tự kế trường tồn
Nơi âm cảnh ngàn năm yên mồ mả
Tại dương gian vạn thuở cúng cô hồn
Lúc xóm ấp Nam Diêu lập miếu này cũng là lúc chiến tranh đang thời ập đến (tiếp năm sau vua Thành Thái bị Pháp bắt đi đày) cho nên nhìn đôi liễn sẽ thấy ngay lòng mơ ước yên hòa:

Âm phò mặc trợ hữu nhân dân
Linh ứng hưu tranh hộ bổn ấp
Lặng lẽ âm phò giúp nhân dân
Linh hiển giữ gìn an bổn ấp

Hưu tranh!: Dừng lại sự tranh giành, hòa bình hãy đến!.

Thành Thái bát niên lục nguyệt nhị thập nhựt thân bài Nam Diêu bổn ấp đẵng đồng cung tạo
Thành Thái năm thứ tám (1896) tháng sáu ngày hai mươi giờ Thân, thứ bậc ấp ta đồng cung tạo. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét