Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

CHÙA HẢI NAM
Gọi là chùa Hải Nam hay Hội Quán Hải Nam chỉ là cách gọi theo khẩu ngữ quen thuộc của người Hội An. Tên chính thức gọi cho đúng phải là QUỲNH PHỦ HỘI QUÁN.
Hải Nam xa xưa là một phủ của tỉnh Quảng Đông với tên gọi tắt là… QUỲNH!
Hội quán Quỳnh phủ được khởi dựng năm 1875 với tên ban đầu là miếu NGHĨA LIỆT HUYNH ĐỆ. Văn bia lưu giữ nơi này ghi rõ:
“Năm Quang Tự thứ nhất (1875), tại phố Hội An, thương nhân người Quỳnh Phủ là Ngô Đình Xương, Trần Tinh Huy cùng các giới buôn bán, trọng lẽ âm dương, xem mạch nước xây dựng miếu Nghĩa Liệt Huynh Đệ tại phía đông của Hội An”
(Quang Tự sơ niên, Hội An phụ (phụ nghĩa là bến, thương cảng), Quỳnh phủ thương, Ngô Đình Xương, Trần Tinh Huy đồng chúng thương đẳng nghị nhiên tập dịch tương kỳ âm dương, quan kỳ lưu tuyền mưu kiến Nghĩa Liệt Huynh Đệ miếu ư Hội chi đông thiên.)
Hội quán được trùng tu nhỏ nhiều lần cho đến gần 100 năm sau thì được đại trùng tu năm 1971. Về tích thờ 108 oan linh đã post rồi nên không ghi lại ở đây.
Trước khi nhà lầu trong ảnh bị đập phá xây lại như bây giờ dòng chữ Nho tâm tình hội phủ cũng bị xóa đi không thấy viết lại:
月 臺 靈 緒 在 万 無 一 日不 思 鄕
Nguyệt đài linh tự tại, vạn vô nhất nhựt bất tư hương.
(Trăng vẫn sáng mà chẳng ngày nào ta chẳng nhớ quê)
Bây giờ ngồi viết, chỉ nhớ trường Diên Hồng mà trước đó là trường Dục Trí dạy văn ngôn Hoa ngữ cho bang chúng Hải Nam.
Trường Diên Hồng có trước trường Trần Quý Cáp, và lúc chưa có trường trung học Bồ Đề thì học sinh các trường khác ở huyện xa hay như Chơn Phước Thiện ở Hội An, muốn học tiếp lên đệ ngũ, đệ tứ thì phải đến đây.
Chúng tôi cũng được học ở đây, nhưng là học hè thêm môn toán, do thầy Đỗ Cao Hữu dạy. Dãy nhà lầu trong ảnh là nơi được lấy một phần làm phòng hiệu trưởng kiêm phòng giáo sư. Thời đó thầy Thống làm hiệu trưởng, thầy Trí dạy Pháp văn. Sau này chúng tôi được học cours với thầy Trí tại nhà ông.
Ảnh không biết của ai và chụp năm nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét