Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Ngày cuối cùng không còn đến trường.

ĐỒNG MÔN "PHÁP VĂN" TRẦN QUÝ CÁP - NIÊN KHÓA: 1969-1976


Từ trái qua:
Đứng: Nguyễn Minh Chân; Lý Ngọc Sơn; Chế Nam
Ngồi: Huỳnh Dưỡng; Nguyễn Minh; Phạm Cường Thịnh; Hoàng Đắc Trí; Nguyễn Vinh; Phạm Khắc Thự; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Văn Nhân.
Nằm: Võ Đức Cương; Hoàng Văn Trung


Hoàng Đắc Trí bên gốc phượng phòng Giám học


Võ Đức Cương trên cây BA CHẠC


Nhà cô Tống Nữ Mai Hương và thầy Đỗ Văn ThiệnNhà thầy "Giáo sư cố vấn" Tống Khuyến (bên phải - bị sửa lại rồi)


Đốc Tờ Thự!
Giờ này anh ở đâu???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét